Konzultációk

I. Konzultáció leendő és gyakorló anyák részére

A módszert elsősorban akkor alkalmazzuk, ha a szülőknek egy-két jól körülírható kérdésük, problémájuk van a gyereknevelést illetően. A gyerekek fejlődése -akár a méhen belül, akár a születést követően-  hozhat olyan életszakaszokat, amikor megbomlik az addig elért egyensúly és nehezebben oldhatók meg a kritikus ismétlődő konfliktusok az addig használt stratégiákkal.

A feszítő kérdések már a terhesség alatt megfogalmazódhatnak. Jól fejlődik-e? Ki tudom-e hordani? És később:  Miért sír ilyen  gyakran? Honnan tudhatom, hogy eleget evett-e?

A kérdések mögött azonban egy és ugyan az a kétely húzódik meg: elég jó anyja vagyok-e a gyerekemnek?

A leggyakoribb nevelési kérdések a következők: 

válogatósság az evés területén,

önálló elalvás, éjszaka önálló átalvása,

hiszti, nehezen irányítható viselkedés

közösségbe kerülés, közösség váltás,

testvérkapcsolatok alakulása,

testvérféltékenység kezelése,

korlátozás, büntetés, jutalmazás,

önállóság kérdése, stb.

Ilyen helyzetben az egyébként erős és jól működő kapcsolati kötelékek talaján néhány (3-5 alkalomból álló) konzultáció sorozat segíthet megoldást találni a felmerült kérdésekre.A tanácsadás során -melyen néhány alkalommal a gyerek is részt vesz- alaposan körüljárjuk a problémás nevelési helyzetet, a gyerek és a szülők tipikus reakcióit. A gyerek fejlettsége ismeretében megkeressük a leghatékonyabb beavatkozási stratégiákat. A konzultáció ideje alatt ösztönözzük a javasolt stratégiák otthoni bevezetését, kipróbálását.

 

II. Kommunikációt fejlesztő konzultáció

Célja az, hogy a viselkedés hatékonyságát növeljük a kliens számára problémát okozó helyzetekben. A konzultáció során feltérképezzük az egyénre jellemző kommunikációs stílust, meghatározzuk a problémát okozó szociális helyzeteket, megismerjük a viselkedést befolyásoló verbális és non-verbális eszközöket, modellezzük a nehézséget okozó szituációkat és szerepjátékok segítségével gyakoroljuk azok lehetséges megoldásait, növeljük az önérvényesítést (asszertivitás).

Mi az asszertívitás?
Az assertivity angol kifejezés magyar megfelelője az önérvényesítés. Az asszertív beállítódás önmagunk és mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Ez a viselkedésben felelősségvállalásban, saját érdekeink kifejezésében és mások érdekeinek figyelembevételében mutatkozik meg. Az önérvényesítő kommunikáció során képesek vagyunk kifejezni érzéseinket, gondolatainkat, érvényesíteni jogainkat és ezáltal elérni céljainkat úgy, hogy eközben figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait.
Az asszertív viselkedés olyan készség, mely megtanulható, fejleszthető. Elsajátítása elősegíti és megkönnyíti a konfliktushelyzetek feszültség-mentesebb megoldását.

A program jellegzetessége:
Konkrét témákat feldolgozó (tematizált), időhatáros (5-10 ülés), személyes fejlesztési folyamat, mely a kliens szociális viselkedésének egyedi jellemzőit és az önérvényesítő hatékonyság (asszertivitás ) növelését állítja a fókuszba.
Kiknek ajánljuk ?
 akiknek bizonytalan a fellépésük
 akik úgy érzik, hogy mindenkinek meg kell felelniük
 akik, nem mernek NEM-et mondani olyan helyzetekben, melyek számukra kellemetlenek (otthon, munkahelyen)
 akiket kihasználnak
 akik jó szakemberek, de mégsem tudnak érvényesülni a munkahelyükön
 akik jogos haragjukat félnek kinyilvánítani, mert attól félnek, hogy megbántanak másokat,
 akik egy szolgáltatás igénybevételekor jogos igényüket is mentegetődzve képviselik (reklamáció, csere)

Mire lesz képes a konzultáció után?
A konzultáció után képessé válunk a magabiztosabb fellépésre, megfelelően értjük és alkalmazzuk a non verbális kommunikáció elemeit (testbeszéd, stb.), kifejezzük pozitív és negatív érzéseinket, elmondjuk véleményünket és ellenvéleményünket, megtanulunk NEM-et mondani és hatékonyan képviseljük érdekeinket.