Kognitív- és viselkedés terápia

A Kapcsolat Ambulancia egyéni kognitív és viselkdés terápiával foglalkozó szakembere: dr. Farkas Mária  és dr. Vizin Gabriella

 

Mi a viselkedésterápia?

A viselkedésterápia olyan módszerek együttese, melyek az egyén és a környezete kapcsolatában létrejövő zavarok megszüntetését célozzák.
A viselkedésterápia egyik elve, hogy minden viselkedésünk tanult ezért a nem hatékony viselkedés helyett, képesek vagyunk eredményesebb viselkedések megtanulására. Ennek a tanulási folyamatnak során a kliens

  • megtanul megküzdeni a nehéz helyzetekkel,
  • elsajátítja a nem kívánt cselekvés feletti uralmat,
  • új adaptívabb viselkedéseket tanul meg.
  • miközben megváltozik a külvilágról alkotott belső képe is és nem észlel veszélyt ott ahol nincs ( pl.: közlekedés, vizsga, zárt helyek).

Mi a kognitív terápia?

A kognitív terápia célja a hibás, káros, torz gondolkodási mintázatok felismerése és megváltoztatása.
A kogníció szó jelentése, mérlegelés, vizsgálat, megismerés. Azt a folyamatot jelöli mely során az egyén a külvilágból szerzett tapasztalatait, információit a saját egyéni szűrőrendszerén keresztül feldolgozza.
Munkánk röviden a következő szakaszokra oszlik:

  • A kiindulópont a pszichológus és a kliens közötti szakértői beszélgetés, melyben megismerjük azt, hogy a kliensünk hogyan látja önmagát, a világot és a jövőjét.
  • Ezután a kliens megfigyeli a különböző helyzetekben keletkező, érzéseit, gondolatait
  • Megtanulja elkülöníteni a hibás és a rosszul működő beállítódásait.
  • Majd logikailag felülvizsgálja irracionális hiedelmeit és ütközteti azokat a valóság reális elemeivel.
  • Megtanulja a hatékony és reális információfeldolgozást, képessé válik negatív gondolatainak kontrollálására.

Mikor alkalmazzuk a viselkedés és kognitív terápiát ?
Eredményesen alkalmazható a következő esetekben:
 érzelmi zavarok bolsos réplicas exactas
 általános szorongás
 fóbiás-szorongásos zavarok,
 evészavarok
 poszttraumás stressz
 alkalmazkodási zavarok
 érzelmileg függő, labilis személyek esetén
 szomatoform zavarok
 kapcsolati zavarok
 krízis
 pánikbetegség
 depresszió

Kognitív -viselkedésterápiával viszonylag rövidebb idő alatt (13-15 ülés) hatékony eredményeket tudunk elérni a tünetek mérséklődése, a jobb közérzet elérése terén.