Első beszélgetés

Hosszú idő előzheti meg az első találkozást a pszichológussal. Hetek, hónapok, akár évek telnek el addig, amíg az első kellemetlen tünetek, az újra és újra , mindig azonos minta szerint visszatérő megoldhatatlannak tűnő konfliktusok, vagy az egyre rosszabul kezelhető stressz megadja az erőt a rendelő felkereséséhez.

 Az első beszélgetés elsősorban két, egymás számára idegen ember megismerkedése egymással. Szokatlan helyzet ez a klienseink számára, akik nemritkán aggódva, szorongva érkeznek,esetleg korábbi rossz kezelési tapasztalatokkal a hátuk mögött.

Elhangzik a kérdés...

Az első beszélgetés során a legfontosabb kérdés, ami elhangzik, amit újra és újra egyre pontosabban és mélyebben körüljárunk, magára arra a problémára, nehézségre vonatkozik, ami Ambulanciánk felkeresésére ösztönözte kliensünket. Elhangzik a kérdés:  Mi a baj, miben tudunk segíteni? 

Miközben a pszichológus egyre pontosabban megismeri a hozzánk forduló kliens élethelyzetét, nehézségeit, természetesen  kliensünk is tapasztalatokat nyer a pszichológusról. Ez a kölcsönös személyes megismerés, a kialakult bizalomteli légkör segíti a kezdeti szorongás oldódását, a beszélgetés elmélyülését, egyre pontosabban rajzolódik ki és válik megragadhatóvá és érthetővé maga a probléma is.

Vélemény, kezelési terv készül...

Az első beszélgetés alatt pszichológusunk legtöbbször rövidebb-hosszabb jegyzeteket készít saját maga számára. A jegyzetelés általában nem zavaró a klienseink számára, célja pedig a panaszok, nehézségek, életkörülmények minél pontosabb rögzítése, a kezelési terv korrekt elkészítése érdekében. 

Az első beszélgetés hossza általában 60 perc, időnként kicsit még hosszabb is. Ennek oka, hogy az első beszélgetés során a pszichológus igyekszik az egyéni probléma szempontjából minden lényeges kérdést feltenni, a problémát a kliens és önmaga számára világossá tenni. A beszélgetés végén a pszichológus megfogalmaz egy vázlatos kezelési tervet. Ez tartalmazza, hogy lesz-e szükség részletes pszichodiagnisztikai vizsgálatra (pl. tesztek felvétele),  milyen típusú kezelést lát szükségesnek (tanácsadás, pszichoterápia, pár, vagy családterápia, stb), várhatóan milyen hosszú lesz a kezelés? A kezelés módszereiről klienseinket folyamatosan tájékoztatjuk. Ambulanciánk sajátos erőssége, hogy az életciklus minden időszakában tud hatékony módszereket, megközelítéseket kínálni a kritikus élethelyzetekben. Terápiás kínálatunkból mindig a probléma megoldásához leginkább illeszkedő módszert választjuk.

 

 

A beszélgetés végén szóbeli szerződést kötünk a kezelés javasolt menetéről és megbeszéljük a következő találkozóra való felkészülés lépéseit.