Módszereink

Minden általunk használt módszer használata során a hozzánk forduló kliensünk aktivitására építünk, erősségeire támaszkodunk. Minden kezelést részletes felmérés, szükség esetén diagnosztikai feltárás előz meg. A kezelés módszereiről, tervéről, várható hosszáról klienseinket folyamatosan tájékoztatjuk. Ambulanciánk sajátos erőssége, hogy az életciklus minden időszakában tud hatékony módszereket, megközelítéseket kínálni a kritikus élethelyzetekben. Dolgozunk csecsemőkkel (édesanyjuk társaságában), kisgyerekekkel, kamaszokkal, fiatalokkal és felnőttekkel, párokkal és családokkal. Terápiás kínálatunkból mindig a probléma megoldásához leginkább illeszkedő módszert választjuk. Ambulanciánkon munkatársaink a következő pszichológiai-pszichoterápiás módszerekkel dolgoznak:
Egyéni pszichológiai konzultáció
Egyéni pszichoterápia felnőttek számára
Egyéni pszichoterápia gyerekek számára
Anya-csecsemő pszichoterápia
Konzultáció kamaszok számára
Nevelési tanácsadás
Párterápia
Családterápia

Egyéni pszichológiai konzultáció

Életvezetési kérdésekben, nehezebb élethelyzetekben rövidebb (3-5 alkalomból álló) konzultációt javaslunk. A konzultáció során a pszichológus irányított kérdésekkel segít a problémás élethelyzetet új szempontokból is megismerni. A konzultáció során az elakadások világossá tételével, az erőforrások mobilizálásával és a változás folyamatának elindításával dolgozunk.

Egyéni pszichoterápia felnőttek számára

Mélyebb elakadások, testi tünetek jelentkezésekor pszichoterápiát javaslunk. Pszichológusaink főként a tudományos alapokon nyugvó kognitív pszichoterápiás módszert használják. A kognitív szemlélet lényege, hogy a lelki nehézségekre úgy tekint, hogy azokat elsősorban nem a nehéz élethelyzetek váltják ki, hanem az, ahogy a személy értékeli az adott helyzetet. A lényeg az, hogy az ő számára mit jelent az a bizonyos helyzet, vagy életesemény. Egy egyszerű mindennapi példával megvilágítva: egy esős vasárnap délután egy kiránduló számára istencsapás, hiszen térdig gázolhat a sárban. A szőlősgazda számára ugyanaz az eső áldás, hiszen a nagy szárazság után kell a szőlőnek az eső, a városban sétáló kezdő szerelmespár számára pedig a szemerkélő eső jó alkalom arra, hogy az esernyő alatt össze lehessen bújni egymással. Az eső minden esetben ugyanaz, azonban a kiránduló, a szőlősgazda és a szerelmesek egyéni helyzete, elvárásaik, vagy akár a múltjuk eseményei erősen befolyásolják, hogy hogyan fognak arra reagálni. A kognitív pszichoterápia hatékony módszer szorongásos és emocionális zavarok és pszichoszomatikus megbetegedések kezelésében. A kezelés hossza általában 15 üléstől 30 ülésig terjed, indokolt esetben hosszabb is lehet. A terápiás ülések között a kliensünknek gyakran adunk „házi feladatot” is. A kezelést sok esetben autogén tréning alkalmazásával is kombináljuk.

Egyéni pszichoterápia gyermekek számára

A kisgyermekkor pszichés zavarainak (pl. szobatisztasággal kapcsolatos nehézségek, viselkedés problémák, az alvás vagy az evés zavarai, szociális-emocionális téren jelentkező nehézségek) kezelése céljából játékterápiát alkalmazunk. Minden gyermeknél megkeressük a számára legoptimálisabb játék- nyelvet, azt a formát, ahogyan az adott gyerek a leggördülékenyebben tudja kifejezni magát. Ez a kisgyerekek esetében általában nem a beszéd, hanem lehet többek között a rajz, gyurmázás, vagy bábjáték. A közös, gyermek által irányított játék során rétegről rétegre bukkannak fel a gyermek által átélt nehézségek, elakadások. A terápia során ezek feldolgozása a célunk. A gyerekterápiát folyamatos szülőkonzultációval is támogatjuk, szükség esetén a gyermek közösségét (pl. óvoda, iskola )is bevonjuk a munkába.

Anya-csecsemő pszichoterápia

0- 3 éves korig a csecsemők és kisgyerekek kezelése nem önállóan, hanem édesanyjuk jelenlétében történik. Az anya-csecsemő párossal közösen dolgozunk többek között olyan problémák esetében, mint a csecsemőkori irritabilitás, az alvás körüli nehézségek, a dackorszak idején tapasztalható nehezen kezelhető viselkedés. Részletes fejlődési anamnézist követően párhuzamosan folyik a beszélgetés a szülővel és a játék a gyermekkel. A gyermek reakcióinak elemzésével, a kapcsolati mintázat mélyebb megértésével segítjük az elakadások kibomlását. A terápia hossza 5-15 ülés, esetenként hosszabb.

Konzultáció kamaszok számára

A kamaszkor különösen érzékeny időszak a pszichés zavarok kialakulás szempontjából. Kamaszok számára a rövid, 4 ülésből álló konzultáció hatékony módszer a kisebb krízisállapotok feloldására, a bontakozó identitás stabilizálására. Természetesen indokolt esetben hosszabb terápia indítása is javasolt lehet. Kamaszok esetében a szükséges szülőkonzultációt minden esetben a fiatal jelenlétében tartjuk.

Nevelési tanácsadás

A módszert elsősorban akkor alkalmazzuk, ha a szülőknek egy-két jól körülírható kérdésük, problémájuk van a gyereknevelést illetően. A gyerekek fejlődése hozhat olyan életszakaszokat, amikor megbomlik az addig elért egyensúly és nehezebben oldhatók meg a kritikus ismétlődő konfliktusok az addig használt stratégiákkal. A leggyakoribb nevelési kérdések: testvérkapcsolatok alakulása, testvérféltékenység kezelése, korlátozás, büntetés, jutalmazás, önállóság kérdése, stb. Ilyen helyzetben az egyébként erős és jól működő kötelékek talaján néhány konzultációs alkalom segíthet megoldást találni a felmerült kérdésekre.

Párterápia

A párterápia rendszerszemléletű terápiás forma. A terápia fókuszában a felnőtt párkapcsolat problematikája áll és az egyéni problémák, inkább úgy merülnek fel, mint a kapcsolatot befolyásoló tényezők. A párterápia során a gyerekek, vagy a saját szülők is úgy kerülnek elő, mint a párkapcsolatot támogató, vagy éppen ellehetetlenítő hatások. A párkapcsolat rendkívül erős háttér, támasz lehet a benne élők számára, ugyanakkor nagyon törékeny is. Legalább is ezt mutatják a magyarországi válási statisztikák. A párkapcsolatnak sok válsághelyzetet kell átvészelni, ami a kapcsolatot folyamatosan alakító felnőttekben sokszor fel sem merül. Hogyan is jutna eszébe a pároknak, amikor közös gyermeküket várják, és éppen a legmeghittebb pillanataikat élik át, hogy a gyerekvállalással az egész kapcsolatukat gyökeresen át kell majd alakítaniuk. Aztán mikor felocsúdnak vajon lesz-e elég erejük hozzá, hogy ne egymásban keressék a hibát, hanem saját maguk próbáljanak változni és változtatni. Számtalan ilyen és ehhez hasonló lehetséges válsághelyzet leselkedik a párkapcsolatokra a gyerekek „kirepülésétől”a házasságon kívüli kapcsolatokig, és a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor ezek megoldása nem megy külső segítség nélkül. Másik oldalról azonban az is látszik, hogy a kapcsolatot veszélyeztető válsághelyzetek megoldása akár külső segítséggel, akár a nélkül, a kapcsolat megerősödéséhez vezet.

A párterápia, mint minden pszichoterápia, egy folyamat, melynek célja a kapcsolat élhetőbbé és hatékonyabbá tétele. A terápiás ülések hosszabbak, mint az egyéni találkozások, általában másfél órásak, és a pár tagjai együtt vesznek részt az üléseken. A találkozások eleinte heti, majd kétheti rendszerességgel ismétlődnek. A problémáktól függően változhat a terápiás folyamat hosszúsága, de általában 10-15 alkalomnál nem hosszabb. A terápiás folyamatban egy férfi és egy női terapeuta vesz egyszerre részt.

A terápiás folyamat során az első négy találkozást követően a terapeuták kialakítanak egy feltételezést arról, hogy mi okozza a párkapcsolat működési zavarait, és ezt követően a korábbi kapcsolati mintázatok megváltoztatását célzó beavatkozásokat alkalmaznak. A terapeuták a találkozások folyamán aktívan provokálják a változásokat, és ezzel egy időben felügyelik a terápiás folyamat alakulását is. A sikeres terápia során a pár olyan felismerésekhez juthat, melyek segítségével újragondolhatják kapcsolatukat, és olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek a gondolati szintű változások gyakorlati megvalósítását teszik lehetővé.

Családterápia

Az egyéninek vélt pszichés problémák hátterében legtöbbször az egyént körülvevő szoros családi közeg működési zavarai állnak. Éppen ezért a családterápia esetében a hangsúly a családi kapcsolatok feltérképezésén és formálásán van. A családterápia folyamán a családi kapcsolatok és kommunikáció rendezése által a családtagok egyéni problémái oldódnak, vagy teljesen megszűnnek.

A családterápia, mint minden pszichoterápia, egy folyamat melynek célja a családi rendszer élhetőbbé tétele. A terápiás ülések hosszabbak, mint az egyéni találkozások, általában másfél órásak, és a család minden tagja részt vesz az üléseken. A találkozások eleinte heti, majd kétheti rendszerességgel ismétlődnek. A problémáktól függően változhat a terápiás folyamat hosszúsága, de általában 10-15 alkalomnál nem hosszabb. A terápiás folyamatban egy férfi és egy női terapeuta vesz egyszerre részt.